logo

Centrul de Formare in Transporturi Rutiere Mangalia

Scoala de Soferi mangalia:
Permis categoria BE
1. Prezentare

Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg. format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg.

2. Cursul auto

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria BE durează cel puţin 2 săptamâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică. In limita a 50 km.

Obligaţiile cursantului:

 • sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica în stare psiho-fizică corespunzătoare;
 • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantulu;
 • să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
 • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
3. Taxe

Taxa de şcolarizare - 800 lei + combustibil (120lei/h)

Suma poate fi platită integral sau în doua rate, prima rată fiind de 500 lei. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la incheierea cursurilor

Se poate plăti numerar la casieria şcolii sau prin ordin de plată.

Scoala ofera si ore suplimentare costul unei sedinte fiind de 100 ron pentru elevi scoli noastre si 120 ron pentru cei care vin de la alte scoli sau doar doresc ore pentru perfectionare.

4. Inscrierea la cursuri

Condiţii pentru înscriere:

 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Copie permis de conducere;
 • Apt din punct de vedere medical - aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;
 • Apt din punct de vedere psihologic - aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. AS AUTO BEST SRL. după următorul program: Luni - Vineri 09:00 - 19:00.

La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate.
S.C. AS AUTO BEST. oferă contra cost suportul de curs necesar : Legislaţie rutieră, Întrebări şi răspunsuri.

5. Documente

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto)
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite ghiseele D.R.P.C.I.V
 • Copii Xerox: carte de identitate, permis de conducere;
6. Inscrierea la examen

Dupa promovarea examenului teeoretic cursantul se va prezenta de indata la dispeceratul scolii noastre pentru programarea probei de traseu, ce se realizeaza prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de DRPCIV - MAI.

Scoala va realiza programarea la proba de traseu numai dupa promovarea probei teoretice.

Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

7. Examenul auto

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 11 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 15 de minute. După trei răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 de întrebări rezolvate corect.

Proba practică constă în conducerea ansamblului de vehicule în traseu.